IntroTextBackground

Jabra - การสื่อสารไร้สายสำหรับใช้ในการทำงานและในเวลาอิสระJabra ออกแบบและผลิตชุดหูฟังและสปีคเกอร์โฟนคุณภาพสูงสำหรับใช้ในสำนักงานของคุณ กิจกรรมกีฬา ฟังเพลง และในรถของคุณ คุณจะพบว่าหูฟังและลำโพงของ Jabra ใช้ทั้งเทคโนโลยีแบบไร้สายและมีสาย และผลิตเพื่อการใช้งานกับโทรศัพท์บนโต๊ะทำงาน โทรศัพท์มือถือ และการสื่อสารแบบครบวงจร

ผู้ค้าปลีกของ
พันธมิตรของ

WelcomeToBackground

ยินดีต้อนรับสู่ Jabra ไทยเปลี่ยนประเทศ / Change country
ติดตามเรา

Follow us
OFFICIAL PERFORMANCE PARTNER
OF THE ITU WORLD TRIATHLON SERIES

As official performance partner of the ITU World Triathlon Series, Jabra is traveling the world to help triathletes beat their best.

Get a chance to win a trip to compete in the Gold Coast triathlon.

JABRA MOVE The freedom to move
Jabra SPEAK 510+
JABRA SPEAK™ 510+Now with easy Bluetooth® connection to your PC