IntroTextBackground

Jabra - การสื่อสารไร้สายสำหรับใช้ในการทำงานและในเวลาอิสระJabra ออกแบบและผลิตชุดหูฟังและสปีคเกอร์โฟนคุณภาพสูงสำหรับใช้ในสำนักงานของคุณ กิจกรรมกีฬา ฟังเพลง และในรถของคุณ คุณจะพบว่าหูฟังและลำโพงของ Jabra ใช้ทั้งเทคโนโลยีแบบไร้สายและมีสาย และผลิตเพ���่อการใช้งานกับโทรศัพท์บนโต๊ะทำงาน โทรศัพท์มือถือ และการสื่อสารแบบครบวงจร

ผู้ค้าปลีกของ
พันธมิตรของ

WelcomeToBackground

ยินดีต้อนรับสู่ Jabra ไทยเปลี่ยนประเทศ / Change country
ติดตามเรา

Follow us
OFFICIAL PERFORMANCE PARTNER
OF THE ITU WORLD TRIATHLON SERIES
JABRA MOVE The freedom to move
Jabra SPEAK 510+
JABRA SPEAK™ 510+Now with easy Bluetooth® connection to your PC